• CUMARTESİ, 16 KASIM 2019
  • 00:44
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2016/9385 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile ilgili Bilgi Notu

  • 2016/9385 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile ilgili Bilgi Notu

26 Ekim 2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2016/9385 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar" hakkında Odamız tarafından hazırlanan bilgi notu aşağıda bilginize sunulmuştur:

"6736 Sayılı Kanunun uygulamasındaki son başvuru süresi olan 31.10.2016 Tarihi 26.10.2016 Tarih ve 29869 Sayılı Resmi Gazete'de yapılan değişiklik ile 25.11.2016 tarihine uzatılmıştır.

Resmi Gazete'de 6736 Sayılı Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrası ile 6.maddesi hükmü kapsam dışında bırakılmıştır.

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

MADDE 4 – (1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

MADDE 6 –

-İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, işletmede bulunmayan mallar ve işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile ilgili Başvuru süresi ve ödeme süresinde her hangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

- BAŞVURU SÜRESİ 30 Kasım 2016 tarihinde (bu tarih dahil)

- ÖDEME SÜRESİ 30 Kasım 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Başvuru süresi 25.11.2016 Tarihine kadar uzatılan kanun maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

A. Kanunun 2.maddesi kapsamındaki Kesinleşmiş Kamu Alacakları,

- BAŞVURU SÜRESİ 25 Kasım 2016 tarihinde (bu tarih dâhil)

- ÖDEME SÜRESİ 30 Kasım 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

B. Kanunun 3.maddesindeki kesinleşmemiş veya dava safhasındaki Kamu Alacakları,

-BAŞVURU SÜRESİ 25 Kasım 2016 tarihinde (bu tarih dahil)

-ÖDEME SÜRESİ 30 Kasım 2016 tarihinde (bu tarih dahil) ödenmesi gerekmektedir.

C. Kanunun 5.maddesindeki Matrah ve Vergi Arttırımlar,

- BAŞVURU SÜRESİ 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden artırımda bulunabileceklerdir.

- ÖDEME SÜRESİ 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar.

D. Kanunun 8.maddesindeki Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları,

-BAŞVURU SÜRESİ 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil)

-ÖDEME SÜRESİ 31 Aralık 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar.

E. Kanunun 11.maddesindeki Diğer Hükümlerde Yer Alan Oda ve Diğer Kurum Alacaklarıdır.

- BAŞVURU SÜRESİ 25 Kasım 2016 (bu tarih dâhil)

(Kanunda belirtilen ödeme sürelerinde bir uzama söz konusu değildir.)"

Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.