• CUMA, 15 KASIM 2019
  • 09:17
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri Mevzuat Sirküleri

  • 2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri Mevzuat Sirküleri

TÜRMOB'un “2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri” hakkında Mevzuat Sirküleri ile ilgili ek açıklaması:

"Vergilerin yasallığı ve hukuki güvenlik ilkeleri gereği mükelleflerin 2017 yılında tutacakları defterlere ilişkin hadler, 2016 yılı iş hacimlerine ve dolayısıyla 2015 yılı sonunda 260 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 2016 yılı için açıklanan hadlere dayanmaktadır.

Aynı şekilde bu ay (Aralık 2016) sonunda açıklanacak hadler, mükelleflerin 2017 yılı iş hacimlerine göre 2018 yılında tutacakları defterlerin belirlenmesinde geçerli olacaktır.

Buna göre 2016 yılı sonunda yayımlanacak VUK Genel Tebliğinde yer alan hadlerin, 2016 yılı iş hacimlerine göre 2017 yıl defterlerinin belirlenmesinde dikkate alınması mümkün değildir. Söz konusu Tebliğde yer alacak hadler, 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."

21.12.2016/144 sayılı “Özel Sirküler: 2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri” Mevzuat Sirkülerine ulaşmak için http://turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/144_2016.pdf

Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.