• PERŞEMBE, 21 KASIM 2019
  • 07:16
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması

  • 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması

MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sayın Üyemiz,

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemelerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yasanın 1’inci maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18’inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere ilişkin olarak 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” ile “1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği”nde de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu düzenlemeye göre, 2018 yılında mali tatil, 3-20 Temmuz 2018 günleri arasında uygulanacaktır.

2018 yılı için;

▪ Beyan süresi 3-20 Temmuz 2018 tarihleri olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 27 Temmuz 2018 Cuma, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü,

▪ Verilme süresinin son günü mali tatilin son günü olan 20 Temmuz 2018 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 25 Temmuz 2018 Çarşamba, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2018 Perşembe günü, mesai saati bitimi olacaktır.

Buna göre; 21-25 Temmuz 2018 tarihleri arasında verilmesi gereken temel bazı beyannamelere ilişkin beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

BEYANNAME TÜRÜ

 

İLK BEYAN

GÜNÜ

 

 

İLGİLİ YASADA

YER ALAN

SON BEYAN TARİHİ

 

5604 SAYILI YASAYA

GÖRE SON BEYAN

GÜNÜ

 

SON ÖDEME GÜNÜ

 

Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/07/2018

 

24/07/2018

 

25/07/2018

 

26/07/2018

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/07/2018

 

24/07/2018

 

25/07/2018

 

26/07/2018

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)

 

01/07/2018

 

24/07/2018

 

25/07/2018

 

26/07/2018

Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

 

01/07/2018

 

 

23/07/2018

 

 

25/07/2018

 

 

26/07/2018

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

 

 

01/07/2018

 

 

 

23/07/2018

 

 

 

25/07/2018

 

 

 

26/07/2018

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

 

01/07/2018

 

 

23/07/2018

 

 

25/07/2018

 

 

26/07/2018

Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

 

 

01/07/2018

 

 

 

23/07/2018

 

 

 

25/07/2018

 

 

 

26/07/2018

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.


Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.