• ÇARŞAMBA, 20 KASIM 2019
  • 03:16
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

6736 SAYILI YASA İLE ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMASI İÇİN 31 EKİM 2016 TARİHİNE KADAR ODAMIZA BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ

  • 6736 SAYILI YASA İLE ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMASI İÇİN 31 EKİM 2016 TARİHİNE KADAR ODAMIZA BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ

Sayın  Üyemiz, 

6736 sayılı yasa ile üyelerimizin Odamıza olan aidat borçları için 25 Kasım 2016 (26.10.2016/29869 sayılı Resmi Gazete "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar") tarihine kadar başvuruda bulunarak, aidat borçlarının asıllarını ödemeleri halinde gecikme faizlerinin tamamı silinecektir. Odamıza borcu olan üyelerimize tarihi bir fırsat yaratılmış olup, bu fırsatın değerlendirilmesi üyelerimizin menfaatinedir.

Yasa gereği 25 Kasım 2016 tarihine kadar başvurulmadığı taktirde aidat borçları bu güne kadar işlemiş olan gecikme faizi ile birlikte ödenmek zorunda kalınacaktır. 

6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yasa metni şöyledir;

Madde 11/Fıkra 6: 30/06/2016 tarihi itibariyle, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami dokuz eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Üyelerimizin 6736 sayılı yasadan yararlanarak borçlarını ödemesi hususunda Odamıza ekte sunulan Başvuru Belgesi ile başvurmaları ve gerekli hassasiyeti göstermesini hatırlatarak,

İyi çalışmalar dileriz.

Vedat Adak

  Başkan

TAAHHÜTNAME İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.