Özel Gözde İzmir Hastanesi

Odamız ile Özel Gözde İzmir Hastanesi arasında imzalanan protokol gereği:

  • Odamız üye/çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşması gereği; çalışan ve bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinden güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 1.8.1 (Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı) maddesi gereği 15,00 TL devlete katılım payı alınacaktır. Muayene ilave (fark) ücretlerinde %15 indirim uygulanır.
  • SGK anlaşması gereği emekli olan üye/çalışan aile fertlerinin muayene oldukları bölüm başına SUT 1.8.1.(2)a (Kurumdan Gelir ve Aylık Alanlar ile Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişiler için Gelir ve Aylıklarından) maddesi gereği devlet 15,00 TL ücreti maaştan keser. Muayene ilave (fark) ücretlerinde %15 indirim uygulanır.

  • SGK kapsamında olan ayaktan tedavilerde tahlil, tetkik, tedavi hizmetlerinde ilave (fark) ücretler üzerinden %15 indirim uygulanacaktır.

  • SGK kapsamında olan cerrahi, medikal, günübirlik veya yataklı tedavi hizmetlerinde ilave ücretler üzerinden %15 indirim uygulanacaktır.

  • SGK kapsamında olmayan ayaktan veya yatarak tedavilerde tahlil, tetkik, tedavi ve ameliyat işlemlerinde hastane cari fiyatları üzerinden %15 indirim uygulanacaktır.
  • SUT listesinde meydana gelebilecek değişiklikler anlaşma süresince sağlık hizmeti sunucusu tarafından İZSMMMO üye/çalışanlarına ve bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınlarına yansıtılacaktır.