Özel Egegöz Göz Dal Merkezi

Odamız ile Egegöz Göz Dal Merkezi arasında imzalanan protokol gereği, muayene ücret tahsilatlarında çalışanlardan %25 indirim, emeklilerden Özel Hast Katkı Payı ücretlerinden %25 indirim uygulanacaktır. Aynı zamanda sözleşme kapsamındaki HASTA(lar) bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve birinci derece yakınları da muayene sonucu ihtiyaç halinde ek tetkiklerden ve ameliyatlardan yasa sınırlarından %25 indirim uygulanacaktır.Sosyal Güvenlik kapsamı dışında olarak/ücretli özel hasta statüsünde Egegöz Göz Hastanesi Dal Merkezine müracaat ederek sözleşme kapsamındaki HASTA(lar) ise ;Hekimlik hizmetlerinde TTB Asgari Ücret Tarifesi fiyatlarından %15 indirim uygulanacaktır. 

http://www.egegoz.com.tr/