Su Hospital

Özel Su Hospital'dan Odamız üyelerine 01.01.2016-01.01.2017 tarihleri arasında yapılan porotokol gereği;

Muayene, fark ücreti ve Cerrahi müdaheleler,ameliyat-konsültasyon hizmetleri, yatarak yapılan tetkik tedaviler ve yatak ücetleri dahil olmak üzere;
SGK fark ücreti fiyatları üzerinden %10 indirim uygulanacaktır.
http://ozelsuhospital.com