Medical Park

Odamız ile Medical Park arasında imzalanan protokol gereği;

Odamız üye ve 1.derece yakınlarına  hastanenin cari fiyatları üzerinden % 20 (İlaç, yatak ücreti, tıbbi malzeme bedelleri ve konsulttan hekim* ve Staf hekim** ücretlerinde ve özel sigorta katılım payı hariç) iskonto yapılacaktır.

SGK güvencesini kullanan Odamız  ve 1.derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş, çocuk dahil) ise hastane  hizmetlerinde hastadan alınan fark ücreti üzerinden % 10 (doğum paketleri ,ilaç, malzeme ve özel sigorta katılım payı hariç ) iskonto yapılacaktır.

Checkup panellerinde % 10 indirim uygulanacaktır.

www.medicalparkizmir.com