Ata Sağlık

Odamız ile Ata Sağlık Hastanesi arasında imzalanan protokol gereği;

  • Ayaktan muayene ücretlerinde  %20, özellikli tahlil ve tetkiklerde %20 indirim ile yararlandırılacaklardır,  yatarak tedavi ve ameliyat gibi işlemlerde % 10 oranında indirim uygulanacak olup, uygulandıktan sonra oluşacak olan fatura miktarını ödemeyi hasta hastaneye yapacaktır. 

  • Kurum üyeleri ve çalışanları ile onların birinci derece yakınları hastaneye başvuru sırasında şahsi TC kimliklerini kayıt personeline göstermekle yükümlüdür. Hastalar, kendilerini kurumsal kimlik ve belge ile tanıtır.