• PERŞEMBE, 21 KASIM 2019
  • 07:15
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

  • E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

Değerli Üyemiz;

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 26/08/2017 tarihinde Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı yayımlamış ve bu Taslak Tebliğ de;

2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 01/07/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.” hükmü yer almakta idi.  

Maliye Bakanlığı tarafların görüşünü alarak bu tebliği yayımlamaktan vazgeçti ve dolayısıyla Elektronik Serbest Meslek Makbuzu ve Elektronik Müstahsil Makbuzu uygulaması zorunlu bir uygulama olmaktan çıkarıldı.

01/07/2018 tarihinin yaklaşması ile sosyal medyada paylaşılan yanlış ve eksik bilgiler nedeniyle Meslek Mensuplarımızca Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna 01/07/2018 tarihi itibari ile geçiş zorunluluğu bulunduğuna dair yanlış bir algı oluşmuştur.

İşin özü  17/12/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin 5. Maddesinin 6. Bendinde  “e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçişin ikinci bir düzenleme yapılana kadar tamamen ihtiyari olduğunu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.


Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.