Sahte E-postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU!

Gelir İdaresi Başkanlığı adına "Kayıtlı olan mükellefler için önemli duyuru" konu başlığı ile GIB-guncel@gib.gov.tr sahte e-posta adresi kullanılarak gönderilen ve ekinde virüs içeren e-posta kurumumuzla bir ilgisi yoktur. Başkanlığımız hiçbir işlemle ilgili e-posta ile doğrulama yaptırmamaktadır.  Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu adresten gönderilen e-postayı dikkate almadan silmeleri önemle duyurulur.

Gönderilen virüslü e-posta örneği:http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=2709&tx_ttnews[backPid]=27&cHash=019d04f697