2016 YILI ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ

2016 YILI ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ

                                                                                                                                                                          14.01.2016                                

Değerli Üyemiz,

2016 yılında uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi Maliye Bakanlığı tarafından 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ancak, tarife 2015 yılı ve daha önceki yıllardaki uygulamadan farklı olarak Danıştayın 2015 yılında vermiş olduğu karara uyularak “KDV dahil” olarak yayımlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlık 2016 yılında uygulanacak vergi ve cazaları yeniden değerleme oranında artırmış olmasına rağmen asgari ücret tarifemizde hiçbir artış yapmadan KDV ilave edilmek suretiyle yayımlamıştır. 2015 yılında oluşan enflasyon göz ardı edilerek yayımlanan ücret tarifesi ekonomik hayatta karşılığını bulmamaktadır.

Bu durum, Odamız tarafımızdan hazırlanan ve her yıl meslektaşlarımızla paylaşılan “Önerilen Ücret Tarifesi” uygulamasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu da daha anlaşılır hale getirmiştir.

Bu gerekçelerle, ekonomik koşullar da değerlendirilerek oluşturulan 2016 yılı önerilen ücret tarifemiz ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 Saygılarımla,

 Feyzullah TOPÇU
      Başkan

   

 2016 Yılı Önerilen Ücret Tarifesi  

 Geçmiş Yıllara Ait Tarifeler