SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ

SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ

                                 14.01.2016                          

Değerli Üyemiz, 

2016 takvim yılına ilişkin olarak e-birlik sistemi üzerinden düzenlenen sözleşmelere ilişkin damga vergilerinin tahakkuk ettirilmesi esnasında vergi daireleri tarafından sözleşmelerin KDV dahil rakamlar üzerinden düzenlenmesi nedeni ile sözleşmelerdeki tutar ile damga vergisi beyannamesindeki matrah arasında uyumsuzluk olması nedeni ile sorunlar yaşandığı meslek mensuplarımız tarafından bizlere iletilmiştir.

2016 yılı asgari ücret tarifemiz önceki yıllardaki uygulamadan farklı olarak Danıştay’ın 2015 yılında vermiş olduğu karara uyularak “KDV dahil” olarak yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Mecburi Meslek Kararı gereği meslek mensupları hizmet verdikleri müşterileri ile aralarında yaptıkları sözleşmelerini E-birlik sistemi üzerinden düzenlemek zorundadır.

E-birlik sistemi üzerinden düzenlenen sözleşmeler asgari ücret tarifesini esas alarak hazırlanması nedeniyle belirlenen ücret, KDV dahil rakamlardır. Bu nedenle Damga vergisi beyannamesi düzenlenirken sözleşmedeki tutar KDV’den arındırılarak damga vergisi matrahı bulunmalı ve bu tutar üzerinden beyan edilmelidir. İdarenin görüşü de bu yöndedir.

Konuya ilişkin olarak Damga Vergisi Kanunu 30 seri nolu Genel Tebliği ekte sunulmuştur.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 Saygılarımla,

Feyzullah Topçu
     Başkan