Mali Tatil Uygulamasıyla İlgili TÜRMOB Sirküler Rapor

Mali Tatil Uygulamasıyla İlgili TÜRMOB Sirküler Rapor

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sayın Üyemiz,

27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18’inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre 21-25 Temmuz 2016 tarihleri arasında verilmesi gereken temel bazı beyannameler ve bildirgelere ilişkin beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Vedat ADAK
  Başkan

 

 

BEYANNAME TÜRÜ

KENDİ KANUNUNDA YER ALAN SON BEYAN TARİHİ

5604 SAYILI YASAYA GÖRE SON BEYAN GÜNÜ

SON ÖDEME GÜNÜ

Haziran 2016 Dönemine Ait Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

 

23/07/2016

 

25/07/2016

 

26/07/2016

Nisan- Mayıs- Haziran 2016 Dönemine Ait Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

 ( ÜÇ AYLIK)

 

 

23/07/2016

 

 

25/07/2016

 

 

26/07/2016

 

Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

 

24/07/2016

25/07/2016

26/07/2016

Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

23/07/2016

 

 

25/07/2016

 

 

26/07/2016

Haziran 2016 SGK 4/a (SGK) Aylık Bildirge Verilmesi ve Ödenmesi

 

23/07/2016

 

25/07/2016

 

 01/08/2016

İlgili sirküler için lütfen tıklayınız.