Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi hakkında Kurul Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi hakkında Kurul Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi hakkında 09/12/2016 tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/99] nolu Kurul Kararı 14 Aralık 2016 Çarşamba tarih ve 29918 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161214-6.htm