Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475) Yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475) Yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Aralık 2016 Perşembe gün ve 29919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-4.htm