2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri Özel Sirküleri

2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri Özel Sirküleri

2017 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler ile ilgili 21.12.2016/144-1 "2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri Özel Sirküleri"ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjIMGyMnhsdSs9B9aLN5dt+/fYNr2tMW7KWQNeRdJZkw7/r+tamZ80iLkf78NV2MdLI=