27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan İlgili Tebliğler

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan İlgili Tebliğler

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgili Tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

TEBLİĞLER

— 2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-4.htm

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-6.htm

–– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-7.htm

–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-8.htm

–– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-9.htm

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-10.htm

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-11.htm

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-12.htm

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-13.htm

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-14.htm

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-15.htm

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-16.htm