Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2016 Cumartesi gün ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-16.htm