Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 05/01/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/02] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 05/01/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/02] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun, BDY’nin Geçici 1/4-ç Maddesine Göre KAYİK Hariç Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş Olanların 1/1/2017 Tarihinden Sonraki Durumu ile ilgili, 05/01/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/02] Sayılı Kararı 14 Ocak 2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170114-11.htm