T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 sayılı Kanun

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 sayılı Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 sayılı Kanun 27 Ocak 2017 tarih ve 29961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yasa'nın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.pdf

Yasa'nın 26., 27., 28., 29. ve 30. maddeleri aşağıda yer almaktadır.