Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477) Yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477) Yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Şubat 2017 Çarşamba gün ve 29973 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170208-6.htm