Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun "Denetim Kuruluşu Yetkilendirilme Şartlarından 13/1-i Maddesinin Uygulanması" ile ilgili Kararı Yayımlandı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun "Denetim Kuruluşu Yetkilendirilme Şartlarından 13/1-i Maddesinin Uygulanması" ile ilgili Kararı Yayımlandı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/02/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [03/23] Sayılı "Denetim Kuruluşu Yetkilendirilme Şartlarından 13/1-i Maddesinin Uygulanması" ile ilgili Kararı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan 16 Şubat 2017 Perşembe gün ve 29981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170216-4.htm