• PERŞEMBE, 21 KASIM 2019
  • 07:17
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmazların Tesliminde Matrah

  • İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmazların Tesliminde Matrah

                                     

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VEYA TAŞINMAZ TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERCE, KDV MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN ALINARAK SATILAN İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VEYA TAŞINMAZLARIN TESLİMİNDE MATRAH:

Sayın Üyemiz;

7104 sayılı Kanun ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Özel Matrah Şekillerine ilişkin 23.maddesine “f” bendi eklenmiştir. İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.  

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 6- 3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir. “f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

Buna göre; 1/6/2018 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, mükellef olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde, vergi matrahını alım bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın oluşturması yönünde özel matrah şekli belirlenmiştir. (7104 s.k. madde 6)

Bu maddeye göre,

1- İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal edilecek, yani faaliyet konusu araç alım ve satım, emlak alım ve satımı olacaktır.

2- Alım ve satıma konu araç ikinci el motorlu kara taşıtı (taksi, dolmuş v.s.) yani Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu’nun 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

  • Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları vasfında olacaktır.

3- Bahse konu ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz alımı,

  • Mükellef olmayanlardan yani vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişi ya da kurum ve kuruluşlardan,
  • Mükellef olan kişi yada ya da kurum ve kuruluşlardan yapılan KDV istisnası kapsamında alımlar,(KDVK 17/4-r gibi)

4- Alınan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazın tesliminden önce vasfını yani değerini artırıcı ya da azaltıcı değişiklik yapılmaması gerekir.

Örneğin;

  • Araç alım satımı ile iştigal eden Bay A gerçek kişi Bay B’den 100.000,00 TL’ye bir araç almış ve 150.000,00 TL’ye Bay C’ye satmıştır. Bay A 50.000,00 TL’ye fatura düzenleyecek ve bu bedel üzerinden %18 (50.000,00X%18=9.000,00) KDV hesaplayacaktır.
  • Taşınmaz alım satım faaliyeti uğraşan A Gayrimenkul Ltd.Şti., Buldan Ltd.Şt.’den KDVK’nun 17/4-r maddesi kapsamında (Gayrimenkul satışında KDV istisnası) 750.000,00 TL’ye taşınmazı satın almış ve 850.000,00 TL’ye Bayan C’ye satmıştır. A Gayrimenkul Ltd.Şti. 100.000,00 TL (850.000 - 750.000) üzerinden fatura düzenleyecek ve bu bedel üzerinden %18 (100.000,00X%18=18.000,00) KDV hesaplayacaktır.
Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.