• PAZARTESİ, 23 EYLÜL 2019
  • 04:40
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kumundan: Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)

  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kumundan: Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)

30 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30256 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 54

(BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının (Etik Kurallar) yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan Etik Kurallar metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,
  2. b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
  3. c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:44 yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.