• CUMARTESİ, 16 KASIM 2019
  • 00:39
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Yayımlanan Tebliğler

  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Yayımlanan Tebliğler

Finansal Tabloların Bağımsız Denetim Ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri İle Diğer Güvence Denetimleri Ve İlgili  Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları Ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (Kks 1)Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 1’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 73

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 74

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 75

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin  Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 240)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 76

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (Bds 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 7’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 77

 
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 78

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen  Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450)’Nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 79

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 80

Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4’ün Yürürlükten  Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 124)

Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 125

Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.