Meslek Hukuku

Soru

Aktif olarak bagımlı veya bagımsız olarak çalışmayan üyelerinin aidat borçlarının tahsilinde %50' sinin alınma uygulaması başlatılmıştı.Bu uygulama halen geçerli midir. Bu bilgiye ulaşabileceğim link adresinini de ulaştırırsanız çok sevinirim.

Cevap

3568 sayılı SMMM ve YMM kanunun 16. maddesi " ..Ek fıkra: 5786 - 10.7.2008 / m.8) Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler." hükmü gereği mesleği fiilen icra etmeyen üyelerimizin bu durumu belgelemesi ve taahhütnameyi Odamıza iletmesi halinde gerekli tahakkuk düzeltmesi yapılarak yarı oranda aidat alınmaktadır.