Ticaret odasına kaydı olan ve işletme defteri tutan bir mükellefin

Soru

Ticaret odasına kaydı olan ve  işletme defteri tutan bir mükellefin KEP adresi ve E-İmza alması zorunlumudur?   KEP adresi ve E-İmza almak zorunda olanlar kimlerdir ?

Cevap

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi hükmü ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için  KEP  uygulaması zorunlu  olup Bunların dışında kalan tüzel kişilerle gerçek kişilerin sistemden yararlanabilmeleri isteğe bağlıdır.

Ancak kayıtlı elektronik posta gönderebilmek için elektronik imza sahibi olmak da gerekmektedir.