İşletme hesabına göre defter tutanların sınıf değiştirmesi hakkında

Soru

Üstad iyi günler iyi çalışmalar işletme hesabından bilanço hesabına geçmekle ile ilgili sorum olacaktı.benim mükellefim hem mal alım satımı(temel gıda alım satımı) yapmakta hemde nakliye geliri mevcut bu durumda aşağıdaki verilere göre bilançoya geçmeyimi eğer  01.01.2012 tarihinden ihtibaren bilançoya geçmesi gerekirken geçmediğinden dolayı 2012 yılının hasılatına göre 2013 yılında %20 düşmesi sonucu 01.01.2013 yılndan ihtibaren bilançoya geçmiş olsaydı tekrardan işletme hesabına geçme hakkı veya 3 yıl art arda sınıf değiştirme hadlerinin altında kalmasından dolayı bilançoda olmuş olsa işletmeye geçme hakkını kaybedermiyiz örneğin maliye bu durumu 2015 da fark etti bize sadece bilançoda olması gereken yılları için mi ceza keser?


                          2010 YILINDA:                                                                   2011 YILINDA                                                                    2012 YILINDA
ALIŞLAR:36.476,70                                                                             ALIŞLAR:38.153,84 TL                                                 ALIŞLAR:29.404.37 TL
NAKLİYE GELİRİ:46.000 TL                                                               NAKLİYE GELİRİ:45.000 TL                                           NAKLİYE GELİRİ:40.744.80  
T.MAL SATIŞI:1.527 TL                                                                     T.MAL SATIŞI:1500 TL                                                   T.MAL GELİRİ:692,24 TL
 
 
 
NOT:HESAP ÖZETLERİNDE NAKLİYE GELİRİ DÖNEM İÇİNDE ELDE EDİLEN HASILAT İÇİNDE YER ALMAKTA
 
 
TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177)

2010                                                                                                 

Yıllık Mal Alış Toplamı : 120.000 .-

Yıllık Mal Satış Toplamı: 170.000.-

Hizmet G.Safi Hasılat  :     68.000.-

1.ve 2. Birlikte yapılması halinde 120.000.-ve 2.nin 5 katı

V.U.K. 393 nolu G.T.

 

 

 

 

2011

Yıllık Mal Alış Toplamı : 129.000 .-

Yıllık Mal Satış Toplamı: 180.000.-

Hizmet G.Safi Hasılat  :     70.000.-

1.ve 2. Birlikte yapılması halinde 129.000.-ve 2.nin 5 katı

V.U.K. 402 nolu G.T.

2012

Yıllık Mal Alış Toplamı : 140.000 .-

Yıllık Mal Satış Toplamı: 190.000.-

Hizmet G.Safi Hasılat  :     77.000.-

1.ve 2. Birlikte yapılması halinde 140.000.-ve 2.nin 5 katı

V.U.K. 411nolu G.T.

2013

Yıllık Mal Alış Toplamı : 150.000 .-

Yıllık Mal Satış Toplamı: 200.000.-

Hizmet G.Safi Hasılat  :    80.000.-

1.ve 2. Birlikte yapılması halinde 150.000.-ve 2.nin 5 katı

V.U.K. 422 nolu G.T.

V.U.K. 411nolu G.T.

2014

Yıllık Mal Alış Toplamı : 150.000 .-

Yıllık Mal Satış Toplamı: 200.000.-

Hizmet G.Safi Hasılat  :    80.000.-

1.ve 2. Birlikte yapılması halinde 150.000.-ve 2.nin 5 katı

V.U.K. 432 nolu G.T.

 

 

NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar.         
İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter  tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı  hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.     
 

Yukarıdaki verilere göre  işlem yapabilirsiniz.Zaten sizin verilerinizde yıllar itibari ile hadlerin altında kalmaktadır.

Teşekkürler.