Tasfiyeye giren Limited Şirketin tasfiye süresince işyeri bulundurma zorunluluğunun olup, olmadığı hakkında

Soru

LTD.ŞTİ.TASFİYEYE GİRDİĞİ TAKDİRDE İŞYERİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VARMI?TASFİYE SÜRESİNCE STOPAJ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE SORUN YAŞANABİLİRMİ?

Cevap

Merhabalar,

İşyerinden maksat; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri; dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerlerdir.

Tasfiye ve iflas hallerinde mükellefiyet vergi ile ilgili muameleelrin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği 213 sayılı V.U.K’nun 162 maddesinde hüküm altına alınmıştır.Buna göre vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesi demek tasfiye işlemlerinin sonuçlanması ve sonucunda vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen sona ermesidir.

Yukarıda belirtilen açıklamalara göre tasfiyeye giren şirketin vergiye tabi işlemlerinin yürütülmesinde, işletmenin stokta bulunan madde  ve malzemenin muhafazası ile hizmet ifası için  yazıhane veya  idarehane gibi işyerinin olması gereklidir.  Ancak vergiye tabi işlemler için yukarıda belirtilen işyeri tarifinde açıklanan yerlerden herhangi birine ihtiyaç yoksa işyeri bulundurulmamakla birlikte vergi idaresine tebligat için bilinen bir adres bildirimi gereklidir. Ancak tasfiye sürecinde vergi idaresince yapılacak yoklamalarda sorun yaşanabilir. Tasfiye sürecinde Stopaja tabi işlemleriniz söz konusu olduğunda tevkifat yapmanız gerekmektedir.

 Teşekkürler.