Mükellef Bilgileri Bildirimi hakkında

Soru

1.       Adi ortaklık firmalarım ile ilgili olarak mükellef bildirimini ortaklık adına göndermediğimden dolayı menderes vergi dairesi 600 tl özel usülsüzlük cezası yazmış.

2.       Adi ortaklık firmalarında ortakların ayrı bir ticari faaliyeti yok ise mükellef bildirimleri ortaklık firması üzerinden gönderileceğine dair  gib sitesinde sık sorulan soruların 33. Sorusunda bundan bahsetmektedir.

3.       Ayrıca VUK. 413 nolu tebliğde 01.04.2012 tarihi itibariyle faal olan mükellefler mükellef bildirimini verecektir ibaresi mevcuttur. Bizim mükellefler 02.04.2012 tarihinden sonra kurulursa mükellef bilgileri bildirimi verilmeyecek ibaresi anlamaktayız. Ve bu zamana kadar da bu şekilde yaptık. Fakat menderes Vd. 15.05.2013 tarihinde kurulan bir şahıs işletmem için 2013 yılında yani 31.05.2013 tarihine kadar verilmediğinden 600 tl özel usulsüzlük cezası yazmıştır. Bu konu ile ilgili gözümüzden kaçırdığımız bir durum varmıdır?

Cevap

Merhabalar,Bilindiği üzere Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin usul ve esaslar 413 sayılı V.U.K.nu genel tebliğinde açıklanmıştır.Bilahare 15 Mart 2013 tarih ve 61 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşanması üzerine söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin 20/01/2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Sözkonusu sirkünün 3.1.bölümünde  “Ticari kazanç, (Basit usulde ticari kazanç elde edenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler ile kurumlar vergisi mükellefleri (Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kamu iktisadi teşekkülleri, kooperatifler, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, adi komandit şirketler, eshamlı komandit şirketler, avukatlık ortaklıkları, anonim şirketler, limited şirketler, kollektif şirketler, ticari amaç taşıyan apartman ve site yönetimi) bildirim vereceklerdir.

Diğer taraftan yine mezkur sirkünün 4.bölümü olan “BİLDİRİMİN VERİLME ZAMANI”olan 4.bölümünde “01 Nisan itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) mükelleflere ait Mükellef Bilgileri Bildirimi 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir."01 Nisan tarihi itibariyle faal olan" ibaresi; 01 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında işlerini terk etmemiş (terk işlemi sonuçlanmamış olan) mükellefleri kapsamaktadır. Bu tarihler arasında faaliyetlerini terk eden mükellefler, terk işlemi yapılmadan önce bildirimi düzenlememişlerse ve bildirim verme süresi içinde terk işlemi sonuçlanmış ise Mükellef Bilgileri Bildirimi vermelerine gerek yoktur. Ancak, 31 Mayıs tarihi ve öncesi yeni tescil işlemi yapılmış olanların bildirim vermesi gerekmektedir.” Denilmektedir.

Yukarıda yapılan mevzuata ilişkin açıklamalar doğrultusunda adi ortaklık adına ve 2013 yılı için 15.05.2013 tarihinde kurulan işletmeniz için mükellef bilgileri bildiriminde bulunmanız gerekirdi.Teşekkürler.