Bilanço esasına göre defter tutan mükellefin işyerini kapatması hakkında

Soru

BİLANÇO USULÜNE GÖRE DEFTER TUTAN ŞAHIS FİRMASI 2014 YILINDA İŞYERİNİ KAPATMIŞTIR. MİZANDA ( 100 -103 (İLERİ VD.TARİHLİ B.ÇEKLERİ)-120-131-136 VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR -320-360-361-500-590  HS.GÖZÜKMEKTEDİR.2015 MART AYINDA VERİLMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ BEYANNAME EKİNDEKİ BİLANÇODA HANGİ HESAPLARIN KALMASI GEREKİR.(TÜM HESAPLARIN ORTAKLAR CARİ HESABINA ATILIP SADECE DÖNEM NET ZARARI VE 331 ORTAKLAR HS.MI KALMALI YOKSA TÜM HESAPLAR OLDUĞU GİBİ KALMALIMIDIR?

Cevap

Gelir Vergisi Kanunu vergilendirmede işletmeyi değil, gerçek kişileri esas almıştır. Bu sebeple de işletmelerin tasfiyesine ait hüküm bulunmamaktadır.  Buna göre, ticari veya sınai faaliyette bulunan bir gerçek kişi, sahibi bulunduğu işletmeyi vergi hukukuna göre tasfiye etmek zorunda değildir. Mükellef işini terk ettiği zaman, sadece hesap dönemi başından işi terk tarihine kadar olan devredeki faaliyetinden elde ettiği kazançları beyan eder. Dolayısıyla işi terk tarihi itibariyle mizanda bakiye kalan tutarlar aynen bilançoya yansıtılacaktır.