Tasfiyeye giren şirkette ortakların sigortalılığı hakkında

Soru

Limited şirket tasfiye girdiği takdirde,

1-) ortaklar şirketin tasfiye girdiği tarihten itibaren sigortalılığını sona erdirebilir mi?
2-) ortaklar şirketin tasfiye sonuna kadar sigortalılığını devam ettirebilir mi?
3-) emekli ortaklar şirketin tasfiye girdiği tarihten itibaren SGDP  iptal ettirebilir mi?
4-) ortaklar şirketin tafiyeye girdiğini sgk'na (her ortak için ayrı ayrı) bildirme


mecburiyeti  var mı ? Yoksa şirket adına bildirilmesi yeterli mi?

Cevap

Merhaba,

Limited Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği
tarihte, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erer. Aynı
durum kurumdan emekli aylığı alan ve şirket ortaklığı nedeniyle SGDP ödeyen sigortalıları için de geçerlidir. Bu tarihler sigortalılarca veya ticaret sicil  memurluklarınca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Kuruma bildirilir.

Ancak tasfiyenin kapatılmasına tasfiye kurulunca karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihten geriye gitmez.

Şirketin tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları ise sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının
talebinin olmaması halinde ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erer. Ve aynı şekilde  bu tarih ticaret sicil memurluğunca
veya sigortalılarca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Kuruma bildirilir..

Yine, tasfiyenin kapatılmasına mahkemece karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi mahkeme karar tarihinden
geriye gitmez.

Kolay gelsin.