Kısmi Bölünme Hakkında

Soru

Kısmi bölünme. Şirketimizin 2 yıldan fazla süredir aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkul taşınmazın kısmi bölünme ile yeni kurulacak şirkete devrinde kurumlar vergisi ve k.d.v. açısından bir verginin doğup doğmayacağı aynı zamanda mevzuat açısından bir engel bulunup bulunmadığı. Şirketimiz üretim yapan bir şirkettir. Biz üretimi değil sadece gayrimenkul taşınmazı kısmi bölünme ile yeni kurulan şirkete devrederek bölünmek istiyoruz. Aynı zamanda üretim işletmesi olmamızdan dolayı sadece taşınmazın kısmen bölünmeye konu edilmesi nedeniyle vergisel muafiyet ve mevzuat açısından bir engel olup olmadığı konusunda görüşünüzü almak isterim.

Cevap

Merhabalar,üretim şirketinizin aktifine kayıtlı gayrimenkul  taşınmazı (üretim işletmesinin faaliyeti ile doğrudan bağlantılı olmayan) kısmi bölünme konusu yapabilirsiniz.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 19 ve20.maddeleri ile 1sayılı Kurumlar Vergisi genel tebliğinde konu açıklanmıştır. Buna göre ; Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre gerçekleşen kısmi bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kârlar hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.

Kısmi bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacaklardır. KDV Kanunu’nun 17/4. maddesinin (c) alt bendine göre KVK’ya göre yapılan bölünme işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. Bölünme işlemi sonucunda yeni şirkete konulan varlıklar KDV mevzuatı yönünden “teslim” sayıldığı halde, bu teslim işlemi vergi dışında tutularak bölünme işlemi teşvik edilmektedir. Kısmi bölünme yoluyla devredilen varlıklarla ilgili olup eski şirkette indirim konusu edilemeyen KDV’nin yeni şirkette mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu edilmesi mümkün kılınmıştır.Diğer taraftan Kısmi bölünme işlemi nedeniyle düzenlenen kağıtlar Damga V.K.nuna göre damga vergisinden yapılan işlemlerden de 492 sayılı harçlar K.nuna göre harçlardan muaftır.

Teşekkürler….