Başkasına ait arsanın üzerine yapılan inşaat maliyetleri hakkında

Soru

ŞAHIS FİRMASI (FAALİYET KONUSU YEMEK İMALATI SATIŞI) MÜLKÜ BAŞKASINA AİT ARSAYI KİRALAYIP ARSANIN ÜZERİNE FABRİKA YAPILMASI AŞAMASINDA YAPILAN GİDERLERİ (İNŞAAT MALZEME GİDERLERİNİ ,İŞÇİLİK MASRAFLARI VB.) DEFTERİNE GİDER OLARAK YAZABİLİRMİ?

Cevap

Merhabalar;

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 272 ve 327 nci maddelerinde, kira ile tutulmuş gayrımenkuller için kiracı tarafından yapılan bu gayrımenkulün maliyetine ilave edilmesini gerektirecek nitelikteki harcamalarla, kiracının faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderlerin “özel maliyet” niteliği taşıdığı ve söz konusu özel maliyet bedellerinin “kira süresine göre eşit yüzdelerle” giderleştirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Arsa gayrımenkul tanımına dahil bir maldır. Bina ise arsanın mütemmimidir. Yani bir arsa alınıp üzerine bina yapıldığında bina yapım maliyeti arsa maliyetine ilave olunur. Bu nedenle kiracının, kiralık arsa üzerine inşa ettiği bina için yaptığı harcamalar toplamının “özel maliyet” niteliğindedir.

Öte yandan, kiralık arsa üzerine bina inşa ettiren firma, inşa süresi boyunca bu inşaat ile ilgili olarak yüklendiği KDV leri, fatura ve benzeri belgelerinin kayda alındığı ay itibariyle, indirim konusu yapacaktır.

Kiracı kira süresi sonunda da kira bedeline mahsuben inşa edip kullandığı binayı mal sahibine terk ettiğinde, arsa hariç kullanılmış inşaat niteliğinde bir malı teslim etmiş olur. Dolayısı ile teslimatınızda emsal bedel üzerinden KDV li fatura düzenlemeniz gerekmektedir.
Bu teslimatta nakten ve hesaben bir ödeme de söz konusu olmadığından tevkifat yapılmasını gerektirecek bir durum sözkonusu değildir.
 

 
Diğer taraftan binanın arsa sahibine teslimatında arsa sahiplerinin vergilendirilmesinin de unutulmaması bu vergilendirmenin de arsa sahibi gerçek kişi ise emsal bedel üzerinden gayrimenkul sermaye iradı olarak firma ise faturalandırılarak beyanlara dahil edilmesi gerekmektedir.
Teşekkürler…