Galerilerin otomobil alım ve satımlarında kdv oranı hakkında.

Soru

Merhaba,

Galeriye internet ihalesi ile otomobil satın aldık. Fatura araç bedeli + %18 kdv kesilmiş. Biz bu aracı müşteriye nasıl fatura edelim. %18 KDV dahil mi  yoksa %1 KDV dahil mi fatura keselim.
 Bir muhasebeci arkadaş bu tip alışta 153 hesaplara KDV'li toplamını yazıyormuş. Yani %18 KDV yi ödenen KDV 'ye yazmıyor.  Satarken de %1 KDV dahil  satış faturası kesiyormuş.
Doğrusu oda doğru yapıp yapmadığından emin değil.
 
Yardımcı olursanız sevinirim...

Cevap

Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ?

 

1-) Katma Değer Vergisi Kanununun binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin,(rent a car,sürücü kursu v.b) bu araçları tesliminde %18 KDV hesaplanır.
Ancak binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.

2-)Sıfır binek otomobil ALIMINDA nihai tüketici, serbest meslek kazancı, ticari kazanç, kurumlar vergisi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın %18 KDV uygulanır.

3-)2.el binek oto ALIM VE SATIMINDA serbest meslek kazancı, ticari kazanç, kurumlar vergisi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın %1 KDV uygulanır.(Burada dikkat edilmesi gereken husus; yukarıda belirtildiği üzere faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması ve işletilmesi olan mükelleflerin araç satımında %18 KDV uygulanır.)

4-)Serbest meslek kazancı, ticari kazanç, kurumlar vergisi mükellefinin nihai tüketiciye 2.el binek oto satımında %1 KDV uygulanır. KDV'sini indirim hakkına sahip (rent a car gibi) mükelleflerin nihai tüketiciye satımında %18 KDV hesaplanır.

 

5-)Ayrım gözetmeksizin mükelleflerin nihai tüketici konumundaki birisinden
araç alımında KDV hesaplanmaz.

3065 sayılı KDV Kanunu` nun 30/b maddesine göre; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz.

Binek otomobillerinin alımı sırasında ödenen ve indirim konusu yapılamayan KDV

 Otomobilin maliyetine ilave edilerek amortisman yolu ile itfa edilebilir veya
 doğrudan gider yazılabilir.Doğrudan gider yazma veya maliyete ilave ederek amortisman yolu ile itfa etme konusunda mükelleflerin seçimlik hakkı bulunmaktadır.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda işletmeniz için uygun olan KDV oranını uygulamanız gerekir.

Teşekkürler.