Binek Araç KDV

Soru

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin işyerine satın alacağı sıfır binek aracın KDV'sini indirim konusu yapabilir mi?  

Cevap

Merhabalar,bilindiği üzere KDV Kanunu` nun 30/b maddesine göre; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz.Bu düzenlemeye göre; prensip olarak işletmelere ait binek otomobillerinin alımı sırasında ödenen KDV indirim konusu yapılamaz. Ancak, bunun bazı istisnaları vardır. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralaması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan kuruluşlarda bu amaçla aldıkları otomobillerin KDV` lerini indirim konusu yapabilirler.

İndirim konusu yapılmayan KDV ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Bu uygulama binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobilleri içinde geçerlidir.

Dolayısı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin işyerine alacağı sıfır binek aracın KDV’si indirim konusu yapılmayacak ya doğrudan gider yazılacak ya da maliyete yansıtılarak amortismana tabi tutulacaktır.

Teşekkürler.   

Vergi Danışmanı

Serap ENSARİOĞLU