SYBD Hakkında

Soru

Bir mükellefime sahte ve yanıltıcı beyanname kullandığından ötürü beyan düzeltme uyarı yazısı geldi ve biz de ilgili dönem ile cari dönem KDV beyannamemizi düzelttik. Ancak şimdi Kemeraltıaltı vergi dairesinden ilgili dönem geçici ve gelir vergisi beyannamelerimizin de düzeltilmesi isteniyor. Bazı vergi daireleri sadece KDV kayıtlarının düzeltilmesini yeterli bulurken bazıları geçici ve gelir vergisi beyanını da istiyor. Bununla ilgili bir standart yok mu? Veya doğrusu nedir?

 Cevap verebilirseniz sevinirim,ona göre itiraz edeceğim.

Cevap

Merhabalar,

Yukarıda bahsettiğiniz konuda Vergi Dairelerince  farklı uygulamalar yapılmaktadır. Ancak SMİYB kullanan mükellefinizin almış olduğu ve kullandığı faturalarla ilgili KDV uygulama Genel Tebliğin IV/E-5 –İşlemlerin Gerçekliğini İspat bölümünde belirtilen açıklamalar doğrultusunda sahte belgelerin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat edebilirdiniz.

Sahte fatura olduğu iddia edilen faturalarda yer alan mal ve hizmet bedelinin maliyet ve gider unsuru olup olmaması veya emtia tutarının satılmayıp işletmenin stok kayıtlarında yer alıp almamasına göre vergilendirme açısından farklı değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. Sahte olduğu iddia edilen faturalarda yer alan mal ve hizmet tutarı gerçek mal ve hizmet alışına dayalı ise ve maliyet ve giderlere kayıt edildikten sonra işletmeden çıkış yani gerçek satış yapılmış ve bunun karşılığında hasılat olarak kaydedilmiş ise  konuyla ilgili defter kayıtlarınızı ispat edici ve açıklayıcı şekilde dilekçe ile Vergi Dairesini bilgilendirerek  Gelir  Vergisi ve Geçici Vergi yönünden düzeltmeye tabi olmamalıdır. Öte yandan sahte olduğu iddia edilen faturalarda yer alan mal tutarı gerçek mal alışına dayalı ve gerçekten halen fiili olarak stoklarda yer alıyorsa yine konuyla Vergi Dairesini bilgilendirerek  Gelir Vergisi ve Geçici Vergi yönünden düzeltme yapılmaksızın değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Öte yandan aldığınız ve kullandığınız sahte olarak nitelendirilen faturaların gerçek olduğunu iddia ediyorsanız hiçbir düzeltme yapmadan ihtilaf konusu yapabilirsiniz.Ya da yine düzeltme yapmadan dönem matrahlarının Takdir Komisyonu  vasıtası ile re’sen takdirinden sonra tebliğ edilecek vergi ve ceza ihbarnamelerine 30 gün içinde uzlaşma talep edebilir ya da dava konusu yapabilirsiniz.Bu konuda kazanılmış yargı kararları bulunmaktadır.Teşekkürler...

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı