İş güvenliği danışmanlığı hizmetinde KDV tevkifatı uygulanacak mı?

Soru

İş güvenliği danışmanlığı (iş kazasına etki edecek risklerin tespiti) hizmetinde KDV tevkifatı uygulanacak mı?

Cevap

Merhabalar,

6331 sayılı Kanunun 8/1 maddesinde yer alan “mesleki bağımsızlık ilkesi” uyarınca iş gücü temin hizmeti olarak değerlendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle  ve KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında tevkifat uygulanması gereken hizmetler arasında sayılmadığından iş gücü temin hizmeti kapsamında  KDV tevkifatına tabi tutulmaması gerekmektedir.

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı