Hisse Devri

Soru

1-Ltd. Şti. ortağı hisselerinin tamamını  diğer bir ortağa BEDELSİZ devredebilir mi?      

2-Bedelsiz yapılabiliyorsa herhangi bir vergi doğar mı? (gelir vergisi veya veraset intikal vergisi vb.) 

3-Ltd.Şti.ortağı hisse devri yaparken hesaplama hangi yönteme göre yapılması uygun olur?

a-Sermeye üzerinden hisse oranına göre mi?

b-Özkaynaklar toplamı üzerinden mi? (Bu uygulama ise nasıl hesaplanıyor?)

Cevap

1-Limited şirket ortakları hisse paylarını bedelsiz devir (bağış ) yapabilirler.

2-Şirket ortaklarının hisse(ortaklık) paylarının bedelsiz devirlerinde  değer artışı kazancından dolayı  gelir vergisi doğmasa bile, Veraset ve İntikal Vergisi ortaya çıkacaktır. Gelir vergisi gelir üzerinden alındığı halde, veraset ve intikal vergisi devir olan hissenin değeri üzerinden hesaplanır. Bu vergi, Türk vatandaşlarına yönelik olarak, sadece Türkiye’deki değil, Türkiye dışındaki şirket hisselerinin devirlerinde de uygulanır.

Bağış ve diğer ivazsız intikallerde, edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde ikametgahın bulunduğu vergi dairesine beyanname verilir.

3-Limited şirket Ortaklık hakkı veya hissesi, her türlü sermaye şirketlerinde, ortakların hisse senedine bağlanmamış payını ifade eder. Ortaklık hakları ve hisselerinden kasıt, ticari ortaklıklarda ortakların hisse senetleri ile belirlenmemiş sermaye paylarını ifade etmektedir. 6102 sayılı T.T.K’nın 594 ve 595 maddelerinde Ltd. Şti.esas sermaye payının devri düzenlenmiştir.

Teşekkürler.

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı