Tasfiyeye giren limited şirket

Soru

Tasfiyeye giren limited şirket tasfiye halinde fatura kesmeye devam ettiği taktirde (malzeme) geçici vergi beyannamesi vermeye devam edecek midir? İyi çalışmalar. 

Cevap

Merhabalar

Tasfiyeye giren kurumların tasfiye amacına yönelik faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere, tasfiye dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tasfiye halindeki kurumun tasfiye amacına yönelik olmayan faaliyetlerde yani ticari amaçla faaliyette  bulunulması halinde geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü yeniden başlayacaktır. Şayet malzeme satışlarınız tasfiyeye kazancı ile ilgili ise geçici vergi beyanı vermeyecek aksi takdirde geçici vergi beyanında bulunacaksınız.

217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; kurumların tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönemi kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekleri, tasfiye döneminde şirket varlıklarının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsili, borçların ödenmesi ve artan kısmın paylaşılmasının esas olduğu, bu nedenle, tasfiyeye giren kurumların tasfiye döneminde geçici vergi ödemeyecekleri, buna karşın, kurumlar tasfiye ile ilgili faaliyetleri dışında ticarî faaliyette bulunmaları veya tasfiyeden vazgeçmeleri hâlinde bu tarihten itibaren geçici vergi mükellefiyeti doğacağı belirtilmiştir.Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunun 17.maddesinde de hüküm bulunmaktadır.

Teşekkürler.

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı