Şirket personelinin eş ve çocukları için ödediği birikimsiz hayat sigortası

Soru

Merhaba, 

Şirket personelinin eş ve çocukları için ödediği birikimsiz hayat sigortası bordroya nasıl yansıtılacak ?

6327 Sayılı Kanun ile değiştirilen GVK’nın 63. Maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi çerçevesinde hizmet erbabı tarafından bireysel emeklilik primleri dışında kalan şahıs sigortaları için yapılan prim ödemeleri belli sınırlamalar çerçevesinde vergiye tabi ücretin tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.Buna göre, sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;

- Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile

- Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı,

vergiye tabi ücretin tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir. İndirime konu edilebilecek primlerin toplamı ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak da yıllık asgari ücreti aşamayacaktır.

İndirim tutarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken aylık brüt ücret; maaş, prim, ikramiye, sosyal yardım ve zam gibi devamlı nitelikteki ödemeleri kapsayacaktır. denilmektedir. Ancak;

Sigortalının eş veya çocukları için ödediği birikimsiz hayat sigortası nasıl dikkate alınacak ? bununla ilgili açıklama bulamadım.

Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap

Merhabalar,

6327 Sayılı Kanun ile değiştirilen GVK’nın 63. Maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi “Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler…” şeklindedir.

6327 Sayılı Kanun ile değiştirilen GVK’nın 63. Maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi çerçevesinde hizmet erbabı tarafından bireysel emeklilik primleri dışında kalan şahıs sigortaları için yapılan prim ödemeleri belli sınırlamalar çerçevesinde vergiye tabi ücretin tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.

İndirime konu edilebilecek primlerin toplamı ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak da yıllık asgari ücreti aşamayacaktır.

Örnek: A isimli ücretli çalışana ilişkin ücret bilgileri ile hem hizmet erbabı tarafından yapılan prim ödemelerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

Aylık brüt ücret 4.000,00 TL

Hizmet erbabı tarafından yapılan şahıs sağlık sigortası primi tutarı 200,00 TL

Hizmet erbabı tarafından çalışmayan veya yıllık beyanname ile beyanı gereken

bir geliri olmayan eş adına yapılan hayat sigorta primi tutarı 250,00 TL

Yıl içinde önceki dönemlerde indirim konusu yapılmış prim tutarı 1.000,00 TL

Buna göre;

- Aylık olarak ücret matrahından indirim konusu yapılabilecek olan şahıs sigorta primi ve(eş için ödenen) hayat sigortası primi toplamı 600,00 TL olacaktır (4.000 TL x 0,15 = 600 TL). Yıl içinde önceki dönemlerde indirim konusu yapılmış prim tutarı da 1.000,00 TL olduğundan asgari ücret tutarıyla ilgili yıllık sınırın altında kaldığından  indirim konusu tutara bir etkisi olmayacaktır.

-Eş adına ödenen hayat sigorta prim indirim tutarı 250,00TL.x %50=125.00TL.

- İndirimde ücret matrahının tespiti durumunda;

- Hizmet erbabı tarafından kendisi ve eşi için yapılan toplam 450,00 TL’lik (200,00 TL çalışan, 125,00 TL çalışanın eşi adına) şahıs sigortası prim ve hayat sigortası prim ödemesinden 325,00 TL. kısmı ücret matrahının tespitinde indirim olarak kabul edilecektir.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir. Vergi, gelirin

gerçek ve safi tutarı üzerinden alınmaktadır.

Ücretin Safi Tutarının Tespiti

Ücretin safi tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar toplamından

(yani ücretin gayrisafi tutarından) belli indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktardır.

Bu indirimler şunlardır:

. Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,

. Sosyal güvenlik destekleme primi,

. İşsizlik sigortası primi,

. Hayat/Şahıs sigorta primleri,

. OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler,

. Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları),

. Engellilik indirimi. Buna göre vergi matrahının tespitinde 325,00TL.indirim olarak aylık bordroda  dikkate alınacaktır.İndirim tutarları toplu olarak dikkate alınacaktır.

 4000,00TL.-(200,00TL+125,00TL)=3.675TL kalan brüt ücret.

Teşekkürler...

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı