Veteriner Hekim Hk‏

Soru

Mükellefimiz olan veteriner hekim, muayene ve mama alış-satış işleri ile  uğraşmaktadır.  Seyyar pos kullanabilir mi? Serbest meslek makbuzunu hangi durumlarda kesebilir?.

Cevap

Merhabalar,

 193 sayılı Gelir V.Kanunun 37.maddesine göre; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.

Yine aynı kanunun 65.maddesine göre ise ;her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Buna göre yukarıdaki sorunuzda mükellefinizin iki ayrı faaliyeti olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle veteriner hekimin, mama alış ve satış faaliyeti Ticari Kazanç kapsamında değerlendirileceğinden bu faaliyeti ile ilgili  alış ve satış ölçülerinize göre işletme defteri yada bilanço usulünde defter tasdik ettirip tutmanız aynı zamanda Vergi Dairenize de bilgilendirmeniz gerekmektedir.Yine EFT-POS özelliği olan  yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanabilirsiniz. Bu satışlarınız karşılığı ayrıca fatura da düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca veterinerlik hizmetinden dolayı serbest meslek kazanç elde edildiğinden bu faaliyetinize ilişkin serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirip tutmanız, bu hizmetiniz karşılığı elde edeceğiniz gelir içinde serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekmektedir. Yine bu faaliyetinizi de Vergi Dairenize bildirmeniz icap eder. Yıllık gelir vergisi beyanında da gelirlerinizi ayrı ayrı beyan etmeniz gerekmektedir.

Teşekkürler...

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı