Hisse Senedi -Geçici İlmuhabere‏

Soru

Merhaba,

Ltd.Şti. olarak kurulmuş Şirketimiz 01.01.2013 tarihinde nev'i değiştirmek suretiyle  A.ş'ye dönüşmüştür. Şirket ana sözleşmesinde pay senetlerinin nama yazılı olduğu belirtilmiştir. Şirket A.ş'ye dönüştürüldüğünde hisse senedi veya geçici ilmuhabere bastırılmamıştır. ''Hisse senedi satışlarının vergiden muaf olabilmesi için, hisse senetlerinin elde edilme tarihinden itibaren asgari 2 yıl saklanması gerekmektedir.'' hükmüne karşılık şimdi nasıl bir yol izlemeliyiz ki firma bu muafiyetten faydalanabilsin. Geçmişe dönük olarak ilmuhabere çıkarılabilir mi?

Teşekkür ederim.

Cevap

Merhabalar,

Hisse senedi kavramı, yasada şekli ve fonksiyonları belirtilmiş, kıymetli evrak niteliğine sahip özel belgeleri ifade etmektedir. Hisse senedine bağlanmamış ortaklık payları ise bu nitelikte değildir. Hisse senedinin edinim tarihi ya da iktisap tarihi geçerli olduğundan kısa sürede hisse senedi bastırıp pay defterinize kaydını yaparak  muafiyet hükümlerinden faydalanabilirsiniz. Hamiline yazılı pay senetlerinde pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. TTK mad.486/2.ve 3.fıkra Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin karar tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmuhaber çıkarılabilir.

Nama yazılı pay senetlerinde ise ancak şirketteki azlık istemde bulunursa pay senedi bastırma zorunluluğu vardır. Nama yazılı pay senetlerinde pay bedelinin tamamının ödenmiş olma zorunluluğu bulunmamaktadır.TTK .mad.487 pay senetlerinin düzenlenmesi ile ilgili bilgiler mevcut olup daha detaylı bilgi odamızın TTK danışmanından alınabilir.

Teşekkürler…

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı