Adi ortaklık

Soru

1.Sınıf Gelir Vergisi mükellefi olan bir mükellefim ile, Ltd. Şti. ortağı olan diğer üç kişi bunların dördü ortak bir arsa alıp, üzerinde bir dükkan yapacaklar. Dükkan bitince ya kendileri kullanacaklar ya da  kiraya verecekler.

Sorum şu; bu dükkanın inşaatına başlayınca, SGK da tescil yapacağım, işçi primlerini ödemek için ancak Vergi Dairesi ne herhangi bir bildirimde bulunacak mıyım? Defter tastik ettirecek miyim? İnşaat bitince Gelir Vergi yönünden ne yapmam gerekir?

Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

Merhabalar,

Sorunuz da tam olarak belirtilmemesine rağmen gelir vergisi mükellefiniz olan şahısla Ltd. Şt. ortakları tüzel kişilik adına yani Ltd.Şt.olarak  ya da şirket ortaklarından her bir  ortak kendi adlarına ayrı ayrı bir araya gelerek sadece bu iş için 6098 sayılı Borçlar Kanunun 620.maddesine göre  adi ortaklık (halk arasında adi şirket) şeklinde  oluşum sağlayarak Vergi Dairesine mükellefiyet kaydı açtırabilirler. Yada Ltd.Şt.veya  A.Ş. kurarak kurumlar vergisi mükellefi olabilirler.Her ikisinde de mutlaka yaptıkları işin mahiyetine göre faaliyete başlamadan önce işletme yada bilanço usulüne göre defter tasdik ettirmek zorundadırlar. Mükellefiyetin gerektirdiği ödevleri yerine getirmek zorundadırlar .Şayet adi ortaklık şeklinde mükellefiyet kaydı açtıracak olursanız defter tasdikleri, fatura basımları vs.ile beyan (KDV- Muhtasar) ve bildirimler adi ortaklık adına gelir vergisi beyanları ise ortaklara isabet eden gelir oranında her bir ortak adına ayrı ayrı gelir vergisi beyannameleri verilecektir.İsterlerse, ortaklar ortaklıktaki faaliyetlerini, kendi defterlerinde de takip edebilirler.

Şayet ortaklardan biri Kurumlar Vergisine tabi Ltd.Şt.ise şirket adına isabet eden gelir oranında kurumlar vergisi beyanına dahil edilecektir.Yani gelir ya da kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin gerektirdiği işlemler yapılacaktır.

Borçlar kanununa göre adi ortaklık gerçek şahıslar, tüzel kişiler arasında veya her ikisinin karışımıyla herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan kurulabilir. Yazılı bir anlaşma bile gerekli değildir. Ancak, uygulamada hem ortaklar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve hem de iş yapılan üçüncü şahıslarca istendiğinden, mutlaka yazılı bir anlaşma yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için Borçlar Kanunu 620-645.maddelerine bakabilirsiniz.

Teşekkürler.....