Kat karşılığı inşaat işlerinde devir

Soru

Bir firma kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı bir inşaat işi almıştır. 5 dairelik bir inşaat yapılacak, 2 daire müteahhitte kalacak, 3 daire arsa sahiplerine verilecektir. İlgili firma bu inşaat işini bir sözleşme ile bizim firmamıza devretti. (YAPININ TEMELDEN ÇATIYA KADAR ANAHTAR TESLİMİ, İMALATININ TAMAMI  BİZİM ŞİRKETE AİT OLACAKTIR) İş bitiminde ilgili müteahhite  sadece komisyon ödenecek ve müteahhitte kalacak 2 dairede bizim firmamızda kalacak.

Bu işin bitiminde faturalaşma ne şekilde olmalıdır?

Teşekkür ederim

Cevap

Merhabalar,

Sorunuz tam olarak anlaşılamamakla beraber şirketinizin bir inşaat taahhüt firması olup başka bir müteahhide hizmet olarak inşaat taahhüt işi üstlendiğiniz ve karşılığında bedel olarak 2 dairenin alınacağı anlaşılmıştır. Ancak burada önem arz eden konu düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarıdır.

1-Yapım işi sadece alt yüklenici olarak müteahhitle karşılıklı hizmet taahhüt sözleşmesine dayalı olarak yapılmışsa; hizmet taahhüt işinden dolayı firmanız müteahhit firmaya 2 daireye isabet eden arsa bedeli dahil emsal bedel üzerinden %18 KDV oranlı hizmet faturası düzenleyecek, maliyet ve giderler  ise firmanızın yapım işi için yüklendiği masraflar olacaktır. Ayrıca müteahhitin size düzenleyeceği %18 KDV oranlı komisyon faturası da maliyetlerinize ilave edilecektir.

2-Şayet sizin firmanız arsa sahipleri ile  6306 sayılı kanuna göre kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat işi sözleşmesinde müteahhit yani yapım işini üstlenen firma pozisyonunda doğrudan taraf ise ;

Firmanız tarafından 6306 sayılı kanuna göre arsa karşılığı kentsel dönüşüm kapsamında arsa sahibine teslim edilen bağımsız birimler KDV ye tabi olup, arsa sahibine verilen bağımsız birimlerin  arsa payı dahil emsal bedeli üzerinden %1 oranında fatura edilerek KDV hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan  toplam inşaat maliyeti, inşaatı yapan firmanız  tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendi firmanıza ait daireler için yapılan harcamalardan oluşmakta, inşaatın toplam maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemelerin toplamı ise toplam arsa maliyetini (müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyeti) oluşturacaktır.

           

 Arsa üzerinde müteahhidin yani firmanızın payının bulunması durumunda ise, toplam arsa maliyeti, müteahhit firmanızın hissesine düşen arsa payının maliyeti ile diğer arsa payı karşılığı arsa sahibine verilen dairelere isabet eden inşaat maliyeti ve arsa sahibine yapılan nakit ödemelerden oluşmaktadır.

Teşekkürler.                                                     

                                                                           Serap ENSARİOĞLU

                                                                           Vergi Danışmanı