KDV Tevkifatı

Soru

Merhaba,

Ağaç ürünlerinden olan,panel kaplama ve endüstriyel kaplamada KDV tevkifatı var mıdır ?

Cevap

Merhabalar,

 Bilindiği üzere, KDV Genel Uygulama tebliğinde de açıklandığı gibi;

 Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır.

 Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır."

hükümleri yer almaktadır.            

Ayrıca, 63 Seri No.lu KDV Sirkülerinin, "2.2.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi" başlıklı bölümünde, konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.     

- Bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacak ürünler arasında yer alan tomruk, kereste gibi ürünlerin emprenye işlemine tabi tutulması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir.

- Kerestenin işlenmesi sonucu üretilen, ahşap palet, ahşap sandık, ahşap kasa, ahşap kutu, ahşap bandıl, ahşap takoz, ahşap H kiriş, ahşap kablo makarası, ahşap ambalaj malzemesi tesliminde demonte olup olmadığına bakılmaksızın tevkifat uygulanmayacaktır. 

- Tomruk veya keresteden üretilen tahta ve kaplama teslimi tevkifat kapsamındadır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre panel kaplama ve endüstriyel kaplama tomruk ya da kerestenin işlenmesi sonucu üretiliyorsa tevkifat uygulanmayacaktır. İlk madde-malzeme niteliğinde tomruk ya da keresteden üretiliyorsa tevkifat uygulanacaktır.

Teşekkürler. .
                                                                                                          

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı