Ödenmeyen Sgk Primleri Hk

Soru

Ödenmeyen sgk primlerinin işçi ve işveren hissesinin tamamı mı yoksa sadece işveren hissesi mi gider yazılamaz .

Cevap

Merhabalar,

Bilindiği üzere 5510 sayılı SGK’nun 88/1.maddesinde işverenlerin bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ayın  sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin 11.fıkrasında Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı belirtilmiştir. Ancak SGK primi ödenmiş olsun yada olmasın ticari karın tespiti ve Tek Düzen Hesap Planı uygulaması açısından primlerinin tahakkuk ettiği tarih itibari ile ilgili gider hesaplarına borç, “361 –361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI “ hesabına alacak olarak kaydedilmesi ödeme yapılmadığı takdirde gider hesaplarından çıkarılarak kanunen kabul edilmeyen gider hesabına intikal ettirilerek gelir ve ya kurumlar vergisi beyannamesinde ilgili dönem vergi matrahına ilave edilmesi gerekir.Diğer taraftan bu giderler ne zaman ödenirse ödeme tarihinde tekrar giderleştirilmeden ilgili dönem gelir ya da kurumlar vergisi matrahından “Diğer İndirim” olarak düşülmesi gerekir.

Öte yandan fiilen gider yazılmayan malın üretim ve inşaat maliyetlerine dahil edilen SGK primleri ise üretilen veya inşa edilen malın satıldığı veya amortisman ayrılması suretiyle giderleştirme işleminin gerçekleştiği dönemde (halen ödenmemişse) KKEG olarak dikkate alınacaktır.

Dolayısı ile ödenmeyen SGK primlerinin tamamı gider olarak yazılamaz.

Teşekkürler.

                                                                                              Serap ENSARİOĞLU

                                                                                              Vergi Danışmanı