Tek Kişi Ltd Şirket Ortağı Bağkurlu Huzur Hakkı Ödemesi

Soru

Merhaba,

Şubat ayında mühendislik proje yazılım firması olarak tek kişi Ltd. Şti. kuruluşu yaptık. Firmada çalışan yoktur. Şirket ortağı sahibi mühendis aynı zamanda bağkurlu olup, bu kişi Tübitak’a bir proje başvurusu yaptı. Projede maaş 16.000 brüt yazıldı. Nisan ayından itibaren şirket sahibine 16.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi şeklinde bir karar alınırsa, bu durumun vergisel boyutu ne olur? Sonuçta büyük projeler yapan bir şirket, yeni kurulmuş olmasına rağmen 500.00-750.000 TL arasında ciro hedefliyoruz. 16.000 TL maaş sıkıntı olur mu ? Müdür 10 yıldan üzeri bir mühendislik tecrübesine sahip çok donanımlı biri. Stopajda 3 aydan 3 aya bu ödemelerin gelir vergisi ve damga vergisinin devlete ödemesi yapılacaktır.

Tüm detaylar konusunda beni bilgilendirir misiniz?

Çok teşekkür ederim.

Cevap

                   Merhabalar,

Bilindiği üzere  huzur hakkı ;

  1. A.Ş. Yönetim kurulu üyelerine ödenir.
  2. LTD.ŞTİ. Şirket müdürüne uygulanır.

Huzur hakkı ücretini vermek için karar defterine karar alınıp, şirket ortaklarının imzalaması gerekir. Ancak noter tasdiki gerekmemektedir. Huzur hakkı kararı eğer ileride bir itiraz olmayacak ise tescil gerektirmez. Huzur hakkı için ayrı bordro düzenlenir ve bu bordoda Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir. Vergi dilimlerine göre artan oranlı kesinti yapılır. Huzur hakkı ödemeleri ücret sınıfına girdiğinden dolayı asgari geçim indirimine tabidir.   

Ödenecek huzur hakkı miktarını kanunda belirtildiği üzere ana sözleşmede belirtilmemişse genel kurul belirler ve huzur hakkı tutarının  alt   yada üst sınırı yoktur. Ancak işletmedeki ücret skalasına göre yüksek olması kar dağıtımı olarak sayılabilir. Dikkat edilmesi gereken diğer husus ise huzur hakkı toplantı başına verilir.

193 sayılı GVK’ nun 61’inci maddesinde ücret, işverene tâbi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tarif edildikten sonra, çeşitli  ödemelerin  ve bu meyanda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen ve sağlanan para, ayın ve menfaatlerin ücret sayılacağı açıklanmıştır.

 Anonim ve limited şirket ortakları ile hisseli komandit şirketlerin komanditer ortaklarına, her çeşit hizmetleri karşılığında bu şirketlerden ödenen ücretlerin, GVK’nun 61.maddesi kapsamına giren birer ücret ödemesi olması sebebiyle GVK.’nun 94.maddesine göre vergi tevkifatına tâbi tutulması zorunlu ve gider yazılması mümkündür. Huzur hakkı bir ücret gibi vergilendirilir.  Huzur hakkı bir iş akdine bağlı işçi işveren ilişkisi olmaksızın ödendiğinden sigorta primine tabi değildir. Gelir vergisi ve damga vergisine tabidir. 

Yapılan ödemelerin ticarî kazançtan indirilebilmesi için, bunların muvazaadan arî olarak ödenmeleri ve örtülü kazanç (KVK’nun 17 nci maddesi) sayılmayacak bir seviyede olmaları zorunludur.

Örneğin, yönetim ve denetim kurulu üyelerine bu sıfatla yaptıkları hizmetler dolayısıyla her toplantı başına huzur hakkı olarak veya aylık ya da yıllık ücret şeklinde ödenen ücretlerin, bunlar tarafından verilen hizmetler ve yüklenilen sorumluluklarla mütenasip ve emsallerine uygun bir seviyede olmak şartı ile gider yazılmaları mümkündür. 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapabilirsiniz.

Teşekkürler.                   

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı