Taşıt alımlarında ÖTV

Soru

Taşıt alımlarında ÖTV, Ba-Bs  matrahına dahil edilmeli midir? ÖTV bir vergi çeşidi olduğundan,  mal alım satımı olmadığına göre dahil edilmemelidir görüşündeyim.

Saygılarımla,

Cevap

Merhabalar,

Bilindiği üzere 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 1.2.2 bölümünde; “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Ba Bs bildirim formlarında taşıt alım ve satım tutarları belirtilirken; formların, özel tüketim vergisi dahil  düzenlenmesi gerekmektedir.”

Teşekkürler.